EXPERIÈNCIES EDUCATIVES

Activitats, tallers, projectes i materials per a grups d’infants i joves enfocats a abordar temes d’educació ambiental i justícia global. Els realitzem en el context d’escoles, instituts i altres entitats educatives. 

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Formació específica i eines educatives per desenvolupar i enfortir l’eix ambiental de les entitats i empoderar les professionals. Acompanyem en l’impuls de projectes socioambientals.

OCI TRANSFORMADOR

Activitats, sortides a la natura i tallers de sensibilització i divulgació ambiental. Dinamitzem espais de fires i esdeveniments dirigits al públic familiar, trobades i espais de cohesió.

Un ecosistema de propostes sobre
canvi climàtic

MEL creem experiències educatives enfocades a promoure els valors de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental per a diferents públics i organitzacions. Ho fem des del convenciment que l’educació, entesa en sentit ampli i comunitari, és la millor eina de transformació social.

Els projectes que creem busquen:

INTERCULTURALITAT

Construir un imaginari col·lectiu que valori la diversitat com a font d’enriquiment comunitari, integrant coneixements i sabers per ampliar i fer inclusiva la mirada del món. Reforçar la idea de pertinença a una comunitat global.

SOSTENIBILITAT

Avançar cap a la sostenibilitat desenvolupant una visió local-global que estableixi relacions i  faciliti la comprensió de la realitat a partir de la identificació les  causes estructurals de les problemàtiques ambientals.

ECOFEMINISMES

Incorporar les teories (eco)feministes a la pràctica. Aportant  els sabers i experiències de les dones, qüestionem les relacions de poder i fomentem el reconeixement de les cures com a eix central per a la reproducció de la vida.

EMPODERAMENT JUVENIL

Acompanyar a infants i joves a fer anàlisis profundes dels conflictes socioambientals per enfortir la seva capacitat de decisió i intervenció a l’entorn des del pensament crític i la pressa de consciència.

Un racó on compartir

Actualitat, reflexions i recursos sobre educació ambiental i justícia global.

Col·labora amb CUQUES, ON SOU? Aquest darrer any hem estat treballant en un projecte educatiu per donar a conèixer i posar en valor les […]
El passat 9 de novembre vam dinamitzar el talller L’aigua i la vida que hem ideat conjuntament amb les Dones d’aigua de Terrassa. Estava […]
Compartim i expliquem el projecte d’Aprenentatge Servei que vam realitzar el curs passat a 3 centres de Polinyà, Cabrera de mar i Cornellà de […]