Material didàctic sobre el medi marí

MEL, vam participar en un projecte sobre la protecció del medi marí elaborant materials didàctics per a diferents etapes educatives. Aquesta biòloga marina és l’experta que ens acompanya pels diferents continguts i aprenentatges!

El principal objectiu del projecte, liderat per Submon i la Fundación Biodiversidad, és millorar el coneixement sobre les Estratègies Marines entre els alumnes i les alumnes dels diferents nivells educatius no universitaris (Primària, Secundària i Batxillerat). Aquestes són una eina creada per protegir i conservar els nostres mars i oceans i gestionar les activitats que s’hi duguin a terme, sent de gran importància divulgar-ne el contingut a la societat.

Per assolir l’objectiu es van elaborar uns dossiers amb activitats (tant per a l’alumnat com per al professorat) adaptats als diferents nivells educatius, per tal de facilitar el treball de les Estratègies Marines a les escoles i instituts. A més, es va crear un banc d’imatges amb fotografies d’algunes de les espècies de flora i fauna marina que es troben al medi marí de les nostres costes, que es poden utilitzar amb finalitats educatives.

Tots aquests recursos es trobem a una plataforma web que podeu consultar i descarregar!

Categoria
Etiquetes