PANDÈMIA, MIGRACIÓ i CANVI CLIMÀTIC?

Què tenen a veure? Com es relacionen aquests tres grans reptes globals? Què causa què?

Aquestes son algunes de les preguntes que llancem i treballem amb grups de 1r de Batxillerat de la província de Barcelona, per tal de despertar-los interès per fer Treballs de Recerca abordant aquests temes. L’objectiu dels tallers que dinamitzem és animar l’alumnat a fer recerques relacionant-les amb els Drets Humans i que tinguin un retorn a la societat. Pandèmia, migracions i canvi climàtic és un projecte de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona, que explora les possibilitats de treball interdisciplinari entre el batxillerat científic i social a través de la recerca formativa sobre esdeveniments d’actualitat.

Cal fer un anàlisi global i complet de la realitat que ens envolta, que és complexa. Amb els grups que hem treballat han sortit reflexions i anàlisis molt interessants i profunds. A partir d’aquesta inforgrafia abordem i relacionem diferents conceptes.

L’agricultura industrial intensiva, majoritàriament dedicada a la producció de pinsos per a granges industrials, accentua la pèrdua dels ecosistemes terrestres que mantenen la biodiversitat. La desforestació, l’acaparament de terres per monocultius i l’ús de pesticides i fertilitzants provoquen la desaparició d’espècies. A més, hi ha èxode rural per manca de possibilitats de subsistència i es dona concentració de la població en grans nuclis urbans a la recerca de feina. Això comporta una pèrdua de diversitat immunològica i conseqüentment, augmenten les probabilitats de transmissió de patògens entre espècies. Alguns organismes com la FAO (Organització de les Nacions Unides per l’Alimentació i l’Agricultura) informen que, actualment, un 60% de malalties infeccioses humanes tenen un origen en altres espècies animals, és el que s’anomena zoonosi.

Aquesta problemàtica es relaciona també amb la corrupció política estesa arreu del món, a la que s’afegeixen les polítiques d’austeritat de l’última dècada. La manca de protecció dels ecosistemes terrestres i les mancances dels sistemes sanitaris i de salut pública (atenció primària, sanejament…) agreugen la contaminació del planeta (de nou, reduint la biodiversitat) i la prevenció de les zoonosis. A més, a les granges industrials, que responen a l’increment del consum de proteïna animal i a un sistema alimentari al servei del mercat, les malalties es propaguen ràpidament d’animals a humans. Les xarxes globals de viatge i comerç acceleren l’extensió dels nous patògens per tot el planeta.

Les desigualtats estructurals i la diferència en l’accés a serveis contribueixen a que les conseqüències i afectacions de la pandèmia siguin diferents, arreu del planeta però també a prop nostre. Cal prendre consciència dels privilegis per tal d’aconseguir igualtat d’oportunitats. La pandèmia de la COVID-19 ha posat de relleu la interdependència d’aquests problemes i la necessitat de fer-hi front des de la corresponsabilitat i la protecció dels Drets Humans universals.

Estem contentes de  treballar amb grups de batxillerat i amb instituts de fora de l’àrea metropolitana, coneixent altres realitats educatives del territori. I ha estat un plaer treballar amb l’equip de recercapau !

Etiquetes