Per un currículum transformador en el fons i les formes

En dies de reivindicacions de les docents per una educació de qualitat per als nostres infants, compartim part del manifest que vam signar conjuntament amb altres entitats educatives i socials sobre el nou currículum.

La Direcció General de Currículum i Personalització va compartir el passat 27 de gener l’esborrany del decret d’ordenació dels ensenyaments bàsics que s’implementarà el curs 2022-2023, per tal d’iniciar un procés de participació, i que els agents socials i educatius poguéssim fer observacions que enriquissin els futurs currículums. Més enllà dels terminis, que es consideren insuficients (set dies i algunes ampliacions), el procés tampoc és clar sobre els punts que són modificables ni sobre com fer arribar les propostes. El currículum és una eina fonamental per a l’educació, i la seva renovació ha de tenir el màxim consens social i ha de ser fruit del màxim diàleg, també amb la societat civil. Sense un sistema educatiu més obert i participatiu no es pot impulsar una ciutadania crítica, responsable i compromesa amb la seva realitat.

Aquest esborrany planteja canvis tan significatius en l’Ensenyament Obligatori, com la dedicació d’una franja horària a projectes globalitzats o l’eliminació o reducció horària de les assignatures d’Economia, Filosofia, Tecnologia, Biologia, Física, Química i Matemàtiques a Secundària, entre d’altres aspectes a considerar. D’altra banda, i tot i que l’esborrany parla molt dels ODS -Objectius de Desenvolupament Sostenible-, i és necessari, aquest no és ni molt menys l’únic aspecte a tenir en compte per comprendre i fer front a les múltiples crisis globals que condicionaran el futur de l’alumnat.

Per tal de poder analitzar amb rigorositat qüestions com aquestes i fer aportacions de valor, els agents socials i educatius considerem que, donada la importància del tema, cal ampliar el període de consulta perquè la participació sigui real i efectiva. Les entitats que formen part de Lafede.cat, juntament amb d’altres agents socials i educatius, ens hem organitzat per visibilitzar el nostre malestar col·lectiu en el procés de renovació del currículum perquè creiem que, de nou, no es posa en valor ni s’incorporen les contribucions de les perspectives més transformadores, contribucions que ja s’estan treballant a molts centres i espais educatius, i que són imprescindibles en el context actual.

Des del nostre punt de vista, el currículum educatiu formal ha de ser més feminista, descolonial, ecosocial i orientat a la promoció de la diversitat, la cultura de pau i la protecció els Drets Humans del que és ara, i ha de permetre desenvolupar el sentit crític, solidari i comunitari, per tal d’avançar cap a uns models de vida, de societat i de món, més justos, sostenibles i inclusius. Totes aquestes qüestions, per descomptat, s’han d’abordar amb metodologies i estratègies de consulta i participació coherents amb el reptes als quals ens aboca l’actual model socioeconòmic i polític.

Per tot l’exposat, les entitats i plataformes signants exigiem al Departament d’Educació que:

  • Reconegui com actors educatius de primer ordre a plataformes, entitats i col·lectius d’educació en el lleure i de justícia global, i a tots aquells que des de la societat civil incideixen i reflexionen sobre el sistema educatiu des de fa dècades.
  • Estableixi les condicions per tal que es produeixi un procés participatiu real, amb claredat i transparència
  • Impulsi un procés permanent de diàleg i intercanvi amb els agents socials i educatius per al desplegament del currículum.

Podeu llegir le manifest complet a: Nou currículum educatiu: les entitats reclamen que es valorin les perspectives transformadores

Categoria
Etiquetes