FORMACIÓ I ASSESSORAMENT

Equips docents

Acompanyem en la transversalització i inclusió de l’educació ambiental als centres educatius.

Organitzem formacions temàtiques tant per als docents de diferents centres (responsables de l’eix de sostenibilitat) com per a tot el claustre, treballant a partir dels equips docents.

La inclusió de l’educació ambiental més enllà de l’àmbit de medi natural és una necessitat. Per això, també oferim assessorament per incorporar la perspectiva ecosocial en el funcionament dels centres i en el treball dels objectius curriculars amb un enfocament globalitzat.

Podeu veure les formacions que hem fet l’últim any aquí!

Destinatàries

Cos de mestres i professorat. 

Metodologia

Abordatge des de la particularitat de cada centre. Es té en compte el seu funcionament i tota la comunitat educativa.

Temes

Pràctiques sostenibles en el dia a dia d’escoles i instituts, vinculació dels horts escolars amb el treball a l’aula i l’espai migdia, ambientalització del currículum i molt més. 


Expliqueu-nos què necessiteu!

Escriviu-nos explicant més concretament què voleu i us enviarem una proposta personalitzada