OCI TRANSFORMADOR

Jornades temàtiques

Organització de jornades o tallers per aprofundir en medi ambient i justícia global

De vegades és necessari dedicar unes hores a reflexionar i debatre sobre temes concrets, amb diferents agents que aportin punts de vista i de treball diversos i amb l’objectiu de crear espais que permetin la construcció de discursos, activitats o projectes col·lectius.

Organitzem jornades temàtiques d’aspectes relacionats amb el medi ambient i la justícia global per tal de vincular els impactes ambientals amb altres problemàtiques globals. Busquem col·laboracions d’altres entitats o persones expertes en el tema a tractar i treballem per a una participació de qualitat adaptada al públic objectiu.


Destinatàries

Tot tipus de públics: grups de joves, educadors i educadores,  famílies…

Metodologia

Xerrades en format de tallers participatius, combinant continguts i oci.

Temes

Consum crític, refugi climàtic, emergència climàtica, tecnologia i impactes, entre d’altres.

Expliqueu-nos què necessiteu!

Escriviu-nos explicant més concretament què voleu i us enviarem una proposta personalitzada