EXPERIÈNCIES EDUCATIVES

Materials didàctics

Projectes competencials, curriculars i amb accent social sobre temes ambientals.

Creem materials i projectes educatius amb l’objectiu de transmetre expertesa en la mirada ecosocial i oferir recursos que apoderin el professorat per treballar temes ambientals concrets amb l’alumnat. 

El disseny de les propostes parteix de la voluntat de generar aprenentatges significatius. Per això, els materials busquen connectar amb l’univers d’interessos de l’alumnat com a pas previ i paral·lel a l’aprenentatge de temes  mediambientals i transversals.

Destinatàries

Educació primària, secundària i batxillerat.

Metodologia

Proposta d’activitats d’aprenentatge diverses i articulades a partir d’una seqüència didàctica. 

Temes

Contiguts de biologia i geologia amb pespectiva ecosocial.

Expliqueu-nos què necessiteu!

Escriviu-nos explicant més concretament què voleu i us enviarem una proposta personalitzada