OCI TRANSFORMADOR

Materials divulgatius

Per tal d’aconseguir una veritable sensibilització ambiental i prendre consciència de la crisi ambiental en la qual es troba el nostre planeta, cal que la ciutadania en general estigui informada.

Fem materials divulgatius (pòsters, tríptics…) per difondre a través de diversos canals de transmissió de la informació: premsa, revistes, llibres, televisió i especialment internet i les xarxes socials. Adaptem els continguts i el format al públic destinatari al tema a abordar i a la zona concreta, cal que tots i totes estiguem sensibilitzats amb els problemes ambientals actuals i millor en l’àmbit local.


Destinatàries

Tota mena de públics. 

Metodologia

Temes

Expliqueu-nos què necessiteu!

Escriviu-nos explicant més concretament què voleu i us enviarem una proposta personalitzada