OCI TRANSFORMADOR

Sortides a la natura

Descobrim la natura que ens envolta per valorar-la i respectar-la

La coneixença de l’entorn proper és imprescindible per apreciar i valorar la natura i el coneixement dels ecosistemes és un pas necessari a realitzar per tal d’entendre com les activitats humanes poden afectar-los. Els infants i joves, però també les persones adultes aprenem de l’experiència i amb el contacte directe amb l’entorn, per adonar-nos i comprendre que l’establiment d’una relació harmoniosa amb la natura és un pas necessari per a la supervivència dels espais naturals i de les poblacions humanes.

Proposem fer-ho a través de descobertes, tot coneixent la història natural i social de la zona. En la dinamització de sortides a la natura treballem amb petits grups, a través del joc i proposem activitats d’investigació i reptes, buscant la cooperació entre grans i petits.

Destinatàries

Públic familiar.

Metodologia

Descobertes i interpretació del paisatge a través de jocs i treball en equip.

Temes

Flora i fauna, història ambiental, orientació i geografia, beneficis de l’entorn natural, impactes de l’acció humana, adaptada a la zona concreta.

Expliqueu-nos què necessiteu!

Escriviu-nos explicant més concretament què voleu i us enviarem una proposta personalitzada